Rafi Goldberg

This comment is private.

Anonymous

£12.50

14/07/2019

This comment is private.

Anonymous

£6.25

14/07/2019

Good luck!!

Boruch Shube

£6.25

14/07/2019

Ephraim Rosenberg

£10.00

14/07/2019

mordechai tabor

£18.00

14/07/2019

This comment is private.

Anonymous

£18.00

12/07/2019

Good luck Rafi!

Harvey Simon

£22.50

12/07/2019

Good luck Rafi

David Lachs

£5.00

10/07/2019

Jaime Maman

£12.50

10/07/2019

This comment is private.

Anonymous

£100.00

09/07/2019

This comment is private.

Anonymous

£25.00

09/07/2019

Keep Peddling

Pinchos Brandies

£10.00

05/07/2019

FW!

URI PAWLOWSKI

£15.00

01/07/2019

Simcha leib steinberg

£5.00

27/06/2019

10%

£25.00

26/06/2019

This comment is private.

Anonymous

£250.00

26/06/2019

Good luck

stewart heller

£22.50

10/05/2019

Every donation helps us to achieve our goal.